نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی

نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی
قیمت: 10,000 تومان

نرم افزار ارسال تبلیغات در وردپرس، بهترین نرم افزار ارسال کامنت در وردپرس می باشد. همچنین بهترین نرم افزار برای ثبت بک لینک و لینکسازی بصورت رایگان است. این نرم افزار توسط خود سایت وردپرس طراحی و در حال فروش است. در سایت ها ، فروشگاهها و انجمن ها با قیمت بیش از 200 هزار تومان در حال فروش میباشد. اما شما در اینجا فقط با پرداخت 10000 تومان این نرم افزار را در اختیار خواهید داشت.

این نرم افزار را با افزونه های وردپرس اشتباه نگیرید !

قابلیت های نرم افزار:

جستجو کلیدواژه (برچسب ، تگ) در جستجوگرهای پیشنهادی با زبان مد نظر شما

جمع آوری سایت های وردپرسی با توجه به کلیدواژه های شما

ذخیره کردن سایت های وردپرسی برای ارسال تبلیغات

ارسال تبلیغات به لیست سایت های یافت شده

ذخیره سایت وای وردپرسی که کامنت در انها موفق ارسال شده

چک کردن و بررسی لیست سایت هایی که از قبل ارسال موفق شده اند

اتصال به پروکسی

توضیحات کار با نرم افزار:

– هرچه سیستم شما دارای پردازنده قوی تر باشد و اینترنت شما پرسرعت باشد کارایی نرم افزار (یافتن سایت های وردپرسی و ارسال تبلیغات) بیشتر خواهد بود.

– اگر با خطا در نرم افزار مواجه شدید، نرم افزار را بسته و سپس مجددا چند دقیقه دیگر اقدام به کار نمایید.

– بهتر است زبان جستجو کلیدواژه برای یافتن سایت های وردپرسی در جستجوگر ها در حالت پیشفرض English باشد.

– در حالت بهتر و بدون خطا، پیشنهاد ما جستجو از موتور جستجوگر Bing می باشد.

در فایل آموزش کار با نرم افزار و همینطور لیست سایت های وردپرسی که خودم در جستجوگر های مختلف یافتم رو براتون قرار دادم : Blog find.txt

همینطور در فایل، یک TXT نمونه کلیدواژه بصورت فرمت صحیح و پیشنهادی براتون قرار داده ام : Kelid vazhe.txt

+ در فایل یک فیلم آموزشی تبدیل کاما به پاراگراف و برعکس ، برای شما قرار داده شده که ممکنه 90% به کارتون بیاد !

+ در فایل لیست سایت هایی که میتوانید کلید واژه از گوگل استخراج کنید ، نیز برای شما قرار داده شده است .

خرید

دانلود کارآموزی نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

خرید فایل word نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

دریافت فایل pdf نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

خرید پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

دانلود فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

دریافت نمونه سوال نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

خرید پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

دانلود مقاله نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

دریافت مقاله نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

خرید فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

دانلود تحقیق نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

خرید مقاله نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

دانلود فایل pdf نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از download

دانلود مقاله نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

خرید پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دانلود فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دریافت فایل word نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

خرید نمونه سوال نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دانلود فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دریافت فایل word نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دانلود فایل word نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

خرید فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دانلود تحقیق نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دریافت فایل pdf نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

خرید کارآموزی نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دانلود فایل pdf نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دانلود کارآموزی نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از www

دانلود مقاله نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دریافت پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دانلود فایل pdf نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

خرید فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دانلود فایل pdf نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دریافت کارآموزی نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

خرید تحقیق نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دریافت تحقیق نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

خرید فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

خرید فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دانلود نمونه سوال نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دانلود فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از pdf

دانلود کارآموزی نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دریافت فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دانلود فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

خرید نمونه سوال نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دانلود تحقیق نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دانلود تحقیق نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

خرید فایل word نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دریافت فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دانلود فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دریافت فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دانلود کارآموزی نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از word

دریافت تحقیق نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دانلود مقاله نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دانلود فایل pdf نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

خرید تحقیق نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دانلود پروژه نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دریافت کارآموزی نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دانلود فایل word نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دریافت مقاله نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دانلود فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دانلود فایل نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دریافت فایل pdf نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

خرید کارآموزی نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دانلود کارآموزی نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

دریافت فایل word نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free

خرید تحقیق نرم افزار ارسال کامنت به سایت های وردپرسی از free


مطالب تصادفی